Diplomás Pályakövető Rendszer

A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) kutatása  az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya által szervezett anonim kérdőíves felmérés, mely országos szinten kerül kiküldésre a felsőoktatási intézmények számára. A DPR legfőbb célja a végzettek munkaerő-piaci helyzetének, munkavállalói tapasztalatainak, munkaerő-piaci- elhelyezkedési stratégiájának, a képzés és intézményi szolgáltatások munkaerő-piaci tapasztalatok fényében történő értékelésének és a végzettek továbbképzési motivációinak feltérképezése.

Az aktív hallgatóknak szóló hallgatói motivációs vizsgálatok célja a hallgatók munkaerő-piaci, továbbtanulási motivációinak, képzéssel kapcsolatos elvárásainak, munkaerő-piaci várakozásainak, képzési és elhelyezkedési stratégiájának feltérképezése.

Az 1, 3 és 5 éve végzetteknek szóló pályakövetési vizsgálatok célja a végzettek munkaerő-piaci helyzetének, munkavállalói tapasztalatainak felmérése. Ezenkívül arra is kíváncsiak vagyunk, hogy képzéseink tartalma mennyire felel meg a munkaerő-piac elvárásainak. Ennek alapján látjuk, hogy az intézmény hagyományainak megtartása mellett milyen irányban szükséges modernizálnunk, korszerűsítenünk az oktatást.