„Mért szeretem a Nyíregyházi Egyetemet?”

Készítették: Aros Lilla Kitti, Baji Brigitta Kitti, Janurik Tímea.

Nálunk énekkarosnak lenni nem csak egy tárgy teljesítését jelenti, hanem egy életérzést.

A próbák mindig jó hangulatban telnek, sok a nevetés és nem utolsó sorban a művek adta zenei élmény. Észrevétlenül fejlődik az ember, ha közösségben énekel. A kórus a mai világ alapvető elvárásait: az egyéni értékteremtést és a közösségben való munkát egyesíti. A próbák, fellépések és versenyek igazán erős és összetartó csapatot kovácsolnak a tagokból. Mindemellett rengeteg olyan helyre is eljuthatunk, ahol mindig színes kulturális közegben tudunk mozogni, ezáltal sokkal nyitottabbá válhatunk a mindket körülvevő világ felé.

A kórusélmény emléke ezáltal pedig mindig élni fog bennünk, azután is, hogy kikerültunk az egyetem falai közül.

A Zenei Intézet az ének-zene tanárképzés mellett egyedülálló módon népzene- és népi kultúra tanárképzést is nyújt. Ez a szakpár az országban csak a Nyíregyházi Egyetemen található meg, így a képzés az ország sok szegletéből és határon túlról is idevonzza a népzene iránt érdeklődőket.

A képzés nagy hangsúlyt fektet a népi énekre, a kiemelkedő hangszertudásra, néprajzi és népzeneelméleti ismeretekre. Emellett természetesen a tanári szerep sem elhanyagolható, amihez a népzene szakmódszertanos ismeretek segítik hozzá a hallgatókat. 

Népi hangszerek széles skálájából választhat a hozzánk jelentkező leendő hallgató, továbbá az egyetemen belekóstolhat még egy hangszer játékába.

Az itt szerzett diplomával elhelyezkedhetünk bármely általános iskolában, gimnáziumban mint ének-zene tanár, emellett zeneiskolában, alapfokú művészetoktatási intézményben is mint népzenetanár.

Nekünk, hallgatóknak a tanszékre belépve nagy öröm hallani a mindig szóló népi muzsikát, tudásunkat pedig számos alkalommal megmutathatjuk a szélesebb közönségnek is.

A népzenész lét egy életforma. Mi erre tettük fel az életünket és büszkék vagyunk arra, hogy a Nyíregyházi Egyetem zenei intézetében tanulhatunk népzenetanárnak.

Egyetemünk fő profilja a pedagógusképzés. A Zenei Intézetben ének-zene tanárokat képeznek, melyhez választható több szak is, akár reál ( matematika), akár humán ( történelem, angol, magyar, rajz és vizuális kultúra) tárgyak. A legtöbb hallgató a népzene- népi kultúra szakpárt választja, mely egyedülálló az országban.

Hogy sikeres, motivált pedagógus váljon a hallgatókból, a tanszék a szakmódszertan órákon és a tanítási gyakorlatokon túl különböző rendezvényekkel igyekszik motiválni a hallgatókat.

A rendezvényeket a tanszéken tartják, így “házhoz jön a tudás és szakmai fejlődés”.

Ezen események által képet kaphattunk a friss diplomás pedagógusok munkásságáról, a már tanító pedagógusok szakmai életének kihívásairól, az alternatív pedagógiai nevelésről, fókuszba helyezve az énektanítást. Emelett minden évben szervezünk egy közös főzést is a csapat összekovácsolására. E fórumok lehetőséget adnak a kérdéseink feltevésére, az egyetem utáni tanítási lehetőségek feltérképezésére, eszmecserére és a közös szórakozásra is.

A Zenei Intézetbe járó hallgatók több művészeti területen is képezhetik magukat: kóruséneklés, magánének, zongora, népi hangszer, népi ének.

Tudásukat nemcsak a félév végi koncerteken, közös órán mutathatják be, hanem számos más alkalommal is.

Nyíregyháza városa lehetőséget biztosít kórusunknak minden évben karácsonykor a Boldogasszony székesegyházban előadni egy órás karácsonyi műsorunkat, továbbá szívesen hívják népzenészeinket a nyárvégi Vidor fesztivál műsorába is.

Az egyetem karácsonyi műsorán idén is szép műsort mutattunk be mind kórus, mind  népzenei vonatkozásban.

A népzenészeink gyakran húzzák a talpalávalót a táncházakban és a különféle egyetemi rendezvényeken.

Kórusunk a beregszászi kórustalálkozók rendszeres résztvevője, emellett versenyeken is képviseli az egyetemet csakúgy, mint népzenészeink egyéni és csoportos produkciókkal.

Hallgatóink elméleti munkái is kiemelkedőek, ezzel is öregbítetve a kepzesünk jó hírnevét.

Szívesen élünk a fellépések nyújtotta lehetőségekkel, ezáltal is közelebb hozva a zenét, különösen a népzenét az emberekhez.

A Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetében nemcsak oktatók és hallgatók, hanem középiskolások is megfordulnak, mert nálunk rendezik meg  a Középiskolások Zenei Versenyét, jelesül idén már a hatodik alkalommal.

A zsűri tagja az egyetem neves oktatói, a versenyzők pedig az ország különböző részéről érkeznek hozzánk, hogy megmérettessék magukat.

Korosztályonként öt kategóriában indulhatnak:

Népdaléneklés, népi hangszerjáték, klasszikus hangszerjáték, zenetörténet és néprajz, szolfézs- zeneelmélet, karének.

A verseny is öregbíti a város, az Egyetem és a Zenei intézet jó hírnevét, továbbá képet kapnak a zenei irányú továbbtanulási lehetőségekkel kapcsolatban, hiszen a középiskolásként művelt népzenét egyetemi szinten folytathatják nálunk.

A verseny mellett a középiskolások a Nyílt napon tájékozódhatnak az egyetem képzéseiről, a nyitott órákon belepillanthatnak az itt folyó munkába, továbbá az Education is képviseljük az Egyetemet és a Zenei Intézetet, ahol az érdeklődők részletes tájékoztatást kaphatnak.


Elérhetőség

Cím
4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 31/b

Telefonszám
42/ 599-999

Keresés