DPR-2017

Az intézmények számára követelmény a teljes aktív hallgatói kör (beleértve a hagyományos egyetemi, főiskolai, az alap-, mester- és osztatlan mesterképzések/egységes osztatlan képzések hallgatói) megkeresése. Ez kiterjedhet a felsőfokú/felsőoktatási szakképzések, doktori képzések és a szakirányú továbbképzések hallgatóira is.

A végzettek esetében a 2012‐ben, 2014-ben, illetve 2016‐ban abszolutóriumot szerzettek teljes körének megkeresése (beleértve a hagyományos egyetemi, főiskolai, az alap‐, mester- és osztatlan mesterképzések/egységes osztatlan képzések végzettjeit) kötelező. Ez kiterjedhet a felsőfokú/felsőoktatási szakképzések, doktori képzések és a szakirányú továbbképzések végzettjeire is.

Külön kérdőív készült a felsőfokú/felsőoktatási szakképzés és a szakirányú továbbképzés, rezidensképzés végzettjei számára. A hallgatói lekérdezéshez ugyanakkor e két csoport számára változatlanul a központi hallgatói kérdőív áll rendelkezésre.

Eredmények:

Hallgatói kérdőív a(z):
• alapképzés
• mesterképzés
• egységes osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés
• hagyományos főiskolai képzés
• hagyományos egyetemi képzés
• felsőfokú/felsőoktatási szakképzés
• szakirányú továbbképzés, rezidensképzés
hallgatói számára.

DPR_2017_-_hallgatók

Végzett kérdőív a(z):
• alapképzés
• mesterképzés
• egységes osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés
• hagyományos főiskolai képzés
• hagyományos egyetemi képzés
végzettjei számára.
DPR_2017_-_végzettek
Végzett kérdőív a felsőfokú/felsőoktatási szakképzések végzettjei számára

DPR_2017_-_FOSZK

Végzett kérdőív a szakirányú továbbképzések végzettjei számára

DPR_2017_-_szakirányú_továbbképzés