Alumni-, Karrier- és PR Csoport

Egy felsőoktatási intézmény ma már nem csak képez, hanem sokféleképpen szolgáltat. A felsőoktatás által nyújtott szolgáltatások közül egyre inkább erősödnek azok a törekvések, amelyek a hallgatóknak a munka világába történő gyors beintegrálódását segíti.

A Nyíregyházi Egyetem egyik kiemelt feladataként segíteni kívánja a jelenlegi és a korábban végzett hallgatóinak szakmai életpályáját. Ezért hozta létre 2006-ban az Alumni- és Karrierirodát, amely az intézményi PR feladatokat is ellátja. Az Alumni-, Karrier- és PR Csoport jelenleg az Igazgatási és Humánpolitikai Központ szervezeti egységeként működik, legfőbb célja, hogy elősegítse, hogy a végzett hallgatók az akadémiai alkalmasság mellett munkavállalói készségekkel felvértezve lépjenek a munka világába. A csoport fontos kapocs kíván lenni a gazdasági élet szereplői és az intézmény között, céges előadások, gyárlátogatások, szakmai utak szervezése keretében kívánja megismerni és megismertetni a munkaadók igényeit, elvárásait az intézmény hallgatóival. A csoport legfontosabb feladata álláslehetőségek közvetítése a jelenlegi hallgatók és diplomásai számára. Ugyanakkor a gazdasági szféra számára is szolgáltatni kíván. Munkájukat állásajánlataik közvetítésével, a munkaerő kiválasztásával, cégük népszerűsítésével tudják segíteni. A csoport az egyetem honlapján önálló aloldalt működtet, melyen keresztül folyamatos kapcsolatot tart fent a munkaerőpiacon jelenlévő munkáltatókkal, a hallgatókkal és az öregdiákokkal.

Karriertevékenységek

Évente egyszer kerül megszervezésre az Innovációs- és Állásbörze (2017-ben Karriernap elnevezéssel), amelynek célja, hogy közel hozza egymáshoz az álláskeresőket és a munkaadókat. A munkaerő-közvetítés folyamatosan zajlik, melyet a regisztrált hallgatók e-mailben megkapnak, ezen kívül kikerülnek a honlapra és a hirdetőtáblákra. A karrier-tréningek szervezésének legfőbb célja egyrészt, hogy – napjainkban már elvárt – készségeket fejlesszen, másrészt, hogy támogassa az álláskeresési folyamatot. Céges előadások, gyárlátogatások rendszeresen kerülnek megrendezésre, amikor az együttműködő partnerek előadást tartanak a vállalat tevékenységéről, esetlegesen toborzásra is sor kerül. Feladata még tájékoztató kiadványok összeállítása, terjesztése, olyan szórólapok mind a hallgatók, mind a munkaadók számára, amelyen általános információk találhatók.

Alumnitevékenységek

A pályakövetés feladata a Nyíregyházi Egyetemen az Alumni-, Karrier- és PR Csoport szervezete révén valósul meg, amely az öregdiák szervezet működtetéséért is felelős. Kiemelt feladat és a növekvő diplomás munkanélküliségi adatok miatt nélkülözhetetlen, hogy a Nyíregyházi Egyetem aktív szerepet vállaljon végzett hallgatóinak elhelyezkedésében. Ehhez információkat szolgáltat továbbképzési lehetőségekről. Tájékoztatást nyújt egyetemi rendezvényekről és eseményekről, segítséget nyújt évfolyam és csoporttalálkozók lebonyolításához, valamint szakmai csoportok létrehozásához. Működteti a „DPR” pályakövetési rendszert, melynek keretében figyelemmel kíséri és elemzi az egyetemen végzettek munka-erőpiaci helyzetét, oklevelük alkalmazhatóságát.

PR-tevékenységek

A csoport végzi az intézmény arculatával összefüggő marketing- és reklámfeladatokat, melyek célja, hogy a hatékony marketingmunkával biztosítsa az egyetem ismertségének növelését, háttérmunkával segítsen bemutatni az intézmény sikereit, eredményeit. Fontos, hogy a csoport munkájával erősítse a dolgozók és hallgatók intézményi identitását, valamint tartalmas együttműködésre törekedjen a régió gazdasági és humán szakembereivel. A csoport feladata, hogy az egyetemen történő eseményekről rendszeresen tájékoztassa az országos és helyi médiát. Az intézmény PR tevékenységében kiemelt figyelmet kell fordítani a tudományos eredmények bemutatására és a tudományos kutató munka disszeminációjára. Az eredmények bemutatása és a kapcsolatok építése céljából végzi a Tükör című egyetemi lap szerkesztését.

 

Az Alumni-, Karrier- és PR Csoport munkatársai és elérhetőségeik:

 

Halkóné dr. Rudolf Éva
központvezető 
e-mail: rudolf.eva@nye.hu
mellék: 2064
iroda: A ép. A 118

Béres Tamás
PR-referens 
e-mail: beres.tamas@nye.hu
mellék: 2523
iroda: A ép. A 125

 Papp Róbert
informatikus 
e-mail: papp.robert@nye.hu
mellék: 2364
iroda: A ép. A 126

Váczy Norbert
alumni- és karrierfeladatok ügyintézője 
e-mail: vaczy.norbert@nye.hu
mellék: 2913
iroda: A ép. A 126


Elérhetőség

Cím
4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 31/b

Telefonszám
42/ 599-999

Keresés