Kommunikációs-és Marketing Iroda

Egy felsőoktatási intézmény ma már nem csak képez, hanem sokféleképpen szolgáltat. A felsőoktatás által nyújtott szolgáltatások közül egyre inkább erősödnek azok a törekvések, amelyek a hallgatóknak a munka világába történő gyors integrálódását segíti.

A Nyíregyházi Egyetem egyik kiemelt feladataként segíteni kívánja a jelenlegi és a korábban végzett hallgatóinak szakmai életpályáját. Ezért hozta létre 2006-ban az Alumni- és Karrierirodát, amely az intézményi PR feladatokat is ellátja, a szervezet neve 2021-ben Kommunikációs- és Marketing Irodára változott, mely  a Kancellária egységeként működik, legfőbb célja, hogy elősegítse, hogy a végzett hallgatók az akadémiai alkalmasság mellett munkavállalói készségekkel felvértezve lépjenek a munka világába. Az iroda fontos kapocs kíván lenni a gazdasági élet szereplői és az intézmény között, céges előadások, gyárlátogatások, szakmai utak szervezése keretében kívánja megismerni és megismertetni a munkaadók igényeit, elvárásait az intézmény hallgatóival. Karrierszervezési feladata az álláslehetőségek közvetítése a jelenlegi hallgatók és diplomásai számára ehhez állásbörzét, karriernapot, szakmai programokat szervez. Részt vesz az egyetemi kommunikációs, tájékoztatási és rendezvényszervezési feladatokban.

Karriertevékenységek

Évente egyszer kerül megszervezésre (ősszel) a megyei állásbörze, illetve (tavasszal) az egyetemi karriernap és mini állásbörze, amelynek célja, hogy közel hozza egymáshoz az álláskeresőket és a munkaadókat. A karrier-tréningek szervezésének legfőbb célja egyrészt, hogy – napjainkban már elvárt – készségeket fejlesszen, másrészt, hogy támogassa az álláskeresési folyamatot. Céges előadások, gyárlátogatások rendszeresen kerülnek megrendezésre, amikor az együttműködő partnerek előadást tartanak a vállalat tevékenységéről, esetlegesen toborzásra is sor kerül. Az iroda feladata még tájékoztató kiadványok összeállítása, terjesztése, olyan szórólapok mind a hallgatók, mind a munkaadók számára, amelyen általános információk találhatók.

Alumnitevékenységek

A pályakövetés (illetve DPR munka) a Nyíregyházi Egyetemen a Kommunikációs- és Marketing Iroda szervezete révén a Hallgatói Szolgáltató Központtal együttműködve valósul meg. Céljuk, hogy erősítsék az intézmény az öregdiák szervezetének működését. Kiemelt feladatuk, hogy a Nyíregyházi Egyetem aktív szerepet vállaljon végzett hallgatóinak elhelyezkedésében. Ehhez információkat szolgáltat továbbképzési lehetőségekről. Tájékoztatást nyújt egyetemi rendezvényekről és eseményekről, segítséget nyújt évfolyam és csoporttalálkozók lebonyolításához, valamint szakmai csoportok létrehozásához. Működteti a „DPR” pályakövetési rendszert, melynek keretében figyelemmel kíséri az egyetemen végzettek munka-erőpiaci helyzetét, oklevelük alkalmazhatóságát.

PR– és kommunikációs tevékenységek

Az iroda végzi az intézmény arculatával összefüggő kommunikációs, marketing- és reklámfeladatokat, melyek célja, hogy a hatékony marketingmunkával biztosítsa az egyetem ismertségének növelését, háttérmunkával segítsen bemutatni az intézmény sikereit, eredményeit. Fontos, hogy munkájával erősítse a dolgozók és hallgatók intézményi identitását, valamint tartalmas együttműködésre törekedjen a régió gazdasági és humán szakembereivel. Az iroda feladata, hogy az egyetemen történő eseményekről rendszeresen tájékoztassa az országos és helyi médiát. Az intézmény PR tevékenységében kiemelt figyelmet kell fordítani a tudományos eredmények bemutatására és a tudományos kutató munka disszeminációjára. Az eredmények bemutatása és a kapcsolatok építése céljából végzi az Egyetemi Tükör című intézményi lap, illetve a 2022-ben született ALMA (Alumni Magazin) szerkesztését.

A Kommunikációs-és Marketing Iroda munkatársai és elérhetőségeik:

Béres Tamás
irodavezető
e-mail: beres.tamas(kukac)nye.hu
mellék: 2523
iroda: A ép. A 125

Váczy Norbert
ügyintéző
e-mail: vaczy.norbert(kukac)nye.hu
mellék: 2913
iroda: A ép. A 126


Elérhetőség

Cím
4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 31/b

Telefonszám
42/ 599-999

Keresés