DPR-2018

Az intézmények számára követelmény a teljes aktív hallgatói kör (beleértve a hagyományos egyetemi, főiskolai, az alap-, mester- és osztatlan mesterképzések/egységes osztatlan képzések hallgatói) megkeresése.

A végzettek esetében a 2013‐ban, 2015-ben, illetve 2017‐ben abszolutóriumot szerzettek teljes körének megkeresése (beleértve a hagyományos egyetemi, főiskolai, az alap‐, mester- és osztatlan mesterképzések/egységes osztatlan képzések végzettjeit) kötelező.

Külön kérdőív készült a felsőfokú/felsőoktatási szakképzés és a szakirányú továbbképzés, rezidensképzés végzettjei számára. A hallgatói lekérdezéshez ugyanakkor e két csoport számára változatlanul a központi hallgatói kérdőív áll rendelkezésre.

Eredmények:

Hallgatói kérdőív a(z):
• alapképzés
• mesterképzés
• egységes osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés
• hagyományos főiskolai képzés
• hagyományos egyetemi képzés
• felsőfokú/felsőoktatási szakképzés
• szakirányú továbbképzés, rezidensképzés
hallgatói számára.

 

NYE_dpr2018hallgatok_jelentes

Végzett kérdőív a(z):
• alapképzés
• mesterképzés
• egységes osztatlan képzés/osztatlan mesterképzés
• hagyományos főiskolai képzés
• hagyományos egyetemi képzés
végzettjei számára.
NYE_dpr2018vegzettek_jelentes